Doradca Klienta Detalicznego/Doradca Klienta Biznesowego


Oferta pracy dodana przez: Agata Hnidziuk Mkpartners, w kategorii: Bankowość

Doradca Klienta Detalicznego/Doradca Klienta Biznesowego


To ogłoszenie może być już nieaktualne.

Oferta pracy dodana przez: Agata Hnidziuk Mkpartners, w dniu: 2018-09-13


Pełna treść ogłoszenia:


MK Financial Partners Sp z o.o. działa w ramach ogólnopolskiej sieci partnerskiej znanego Banku, obsługując klientów indywidualnych i mikroprzedsiębiorstwa. Aktualnie poszukujemy kandydata do placówki partnerskiej Banku na stanowisko:

Doradca Klienta Detalicznego/Doradca Klienta Biznesowego

Bełchatów /k Piotrków Trybunalski

 

Zakres obowiązków:

 • aktywne pozyskiwanie klientów z segmentu klienta indywidualnego i małych przedsiębiorstw,
 • kompleksowa obsługa w zakresie produktów depozytowych i kredytowych,
 • sprzedaż produktów bankowych,
 • analizowanie potrzeb klientów i dobór oczekiwanego produktu,
 • realizacja założonych planów sprzedażowych,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Banku.

 

Oczekiwania:

 • doświadczenie w obsłudze klienta / mile widziane również w sprzedaży,
 • umiejętność pracy na planach sprzedażowych,
 • komunikatywność, kreatywność, zaangażowanie,
 • samodzielność,
 • umiejętność planowania i organizacji dnia pracy,
 • wykształcenie min średnie,
 • znajomość pracy przy komputerze,
 • umiejętność pracy w zespole.

 

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • stała podstawa + system premiowy mocno rozbudowany,
 • przejrzyste zasady współpracy,
 • pakiet szkoleń podstawowych i dodatkowych,
 • rozwój osobisty,
 • wsparcie zespołu sprzedażowego i managerów.

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

W przypadku, gdy w dokumentach aplikacyjnych, w tym w CV, udostępnia nam Pani/Pan dane dodatkowe (w tym wizerunek utrwalony na zdjęciu) w stosunku do danych wskazanych w art. 22 (1) Kodeksu Pracy (tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku) w zakresie wykraczającym poza dane wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy przez MK FINANCIAL PARTNERS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez MK FINANCIAL PARTNERS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie w celach uczestniczenia w procesie rekrutacji.

W każdym przypadku prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych następującej klauzuli (po uprzednim zapoznaniu się z klauzulą informującą o przetwarzaniu danych osobowych i przysługujących Pani/Panu prawach):

Oświadczam, że przekazuję moje dane osobowe dobrowolnie. Oświadczam ponadto, że zostałem/am poinformowany/na o przysługującym mi prawie żądania dostępu do moich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo do ich trwałego usunięcia, prawie do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także o prawie wycofania zgody na przetwarzanie tych danych w każdym czasie.

Jeżeli Pani/Pan chce, żeby po zakończonej rekrutacji dokumenty aplikacyjne zostały zachowane przez nas i wykorzystywane na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych w MK FINANCIAL PARTNERS SP. Z O.O., prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu odwołania przez Panią/Pana zgody, a następnie po odwołaniu zgody trwale usunięte.

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych (w tym wizerunku) zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych złożonych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez MK FINANCIAL PARTNERS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie po zakończonej rekrutacji, na potrzeby której dane zostały przekazane, w celu uczestniczenia w kolejnych procesach rekrutacyjnych organizowanych przez MK FINANCIAL PARTNERS SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie.

Wymagania

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (DZ. Urz. UE L 119/1 z dn. 04.05.2016 r.), (dalej jako: "RODO") informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MK FINANCIAL PARTNERS SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Warszawie, u. Powstańców Śląskich 103/1, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347393 ("MK FINANCIAL PARTNERS");

2) MK FINANCIAL PARTNERS na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b RODO w zw. z art. art. 22 (1) Kodeksu pracy może przetwarzać następujące Pani/Pana kategorie danych osobowych w celu określonym w pkt 2 powyżej:

 • imię (imiona) i nazwisko,
 • data urodzenia,
 • dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres e-mail, adres korespondencyjny),
 • dane dotyczące wykształcenia (np. tytuły naukowe, informacje o ukończonych szkoleniach, znajomości języków obcych),
 • dane dotyczące przebiegu dotychczasowego zatrudnienia (np. nazwy poprzednich zakładów pracy, poziom stanowiska, zakres zadań),

3) W przypadku udzielenia MK FINANCIAL PARTNERS odrębnej zgody, MK FINANCIAL PARTNERS na podstawie art. 6 ust 1 pkt a RODO może przetwarzać następujące Pani/Pana kategorie danych osobowych w celu określonym w pkt 2 powyżej:

 • wizerunek,
 • inne dobrowolnie podane dane przez kandydata,

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą osoby uczestniczące i upoważnione przez MK FINANCIAL PARTNERS SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Warszawie w procesie rekrutacji;

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia rekrutacji, a w przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo w przyszłych procesach rekrutacyjnych do czasu odwołania zgody.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organ nadzorczy), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych wskazanych w pkt 2 jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych wskazanych w pkt 2 będzie brak możliwości uczestniczenia w procesie rekrutacji;

10) na podstawie przekazanych przez Pana/Panią danych osobowych nie będą podejmowane żadne decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołują wobec Pana/Pani skutki prawne lub w inny podobny sposób istotnie na Pana/Panią wpływają.


Dodatkowe informacje:


Miejsce pracy: Bełchatów

Wymiar czasowy pracy: Pełny etat

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę


Kontakt w sprawie oferty pracy:


Email: agata.hnidziuk@mkpartners.pl


Wyślij wiadomość

Oferta pracy dodana na portalu: UsługiPiotrków.pl


To Twoje ogłoszenie? - Edytuj treść oferty


Pozostałe oferty pracy od: Agata Hnidziuk Mkpartners